S účinností k 21. 6.  byla do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně zapsána změna právní formy naší společnosti System4u, s.r.o. na akciovou společnost System4u a.s. Příslušný projekt přeměny společnosti byl zaslán do Sbírky listin obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně a současně je uveřejněn na našem hlavním webu System4u.cz v sekci O nás.

Tato významná změna odráží nejen dosažené úspěchy společnosti, ale vytváří i podmínky pro její další rozvoj. Má také za cíl svým akciovým programem motivovat zaměstnance na růstu firmy a přinášet tak zákazníkům ještě profesionálnější služby.