CHINA TOURS s.r.o. je cestovní kancelář zaměřená na vysoce kvalitní poznávací zájezdy do Asie. Více informací na www.chinatours.cz

Jak to fungovalo dříve

V budově společnosti se nacházely celkem 3 hlavní servery, na kterých běžel celý podnikový systém. Problém byl především v morálně zastaralém HW, nedostatečném a neaktualizovaném systémovém prostředí a celkově chyběla jakákoli koncepce IT. Na prvních dvou serverech běžel emailový server, intranet, správa sdílených dokumentů, aplikace pro týmovou spolupráci, ERP systém Altus Vario a BES server pro synchronizaci dat v mobilních zařízeních. Nefunkční byl třetí server, kde byl záměr zprovoznit zálohování dat.

Požadavky na nové řešení

Hlavním požadavkem bylo vytvoření nové koncepce, která by řešila stávající neutěšený stav IT infrastruktury a současně i zabezpečení firemních dat proti krádeži a ztrátě v důsledku selhání hardware. Podmínkou realizace nového řešení bylo v maximální možné míře využít stávajících SW licencí a zajištění profesionální správy IT a kvalitní uživatelské podpory.

Nové řešení od System4u

  • Stávající podnikové servery byly přesunuty do privátního cloudu pod správou společnosti System4u. Na terminálový server (vzdálená plocha) se přesunuly důležité aplikace jako ERP, banking, MS Office a několik utilit pro editaci fotografií. Funkce emailového serveru byla nahrazena přechodem na službu ProEmail, která současně zabezpečuje i synchronizaci mailů s mobilními zařízeními BlackBerry. Dále bylo nastaveno sdílení datových disků a pro účely intranetu (vnitropodnikového webu) bylo využito aplikace Sharepoint.V budově firmy tak z původní infrastruktury zůstal pouze síťový disk a síťová tiskárna
  • Hardware, na kterém nyní běží celý podnikový systém v cloudu je fyzicky zabezpečen proti přístupu nepovolaných osob. Pod neustálým dozorem je rovněž vlhkost, chlazení přístrojů a protipožární ochrana. Pro vyšší úroveň zabezpečení byl v cloudovém řešení spuštěn ochranný štít proti spamu, dále byl implementován profesionální firewall a zavedeno automatické zálohování dat. K ochraně stanic a notebooků se využívá antivirový systém AVG Business Edition s centrální správou u System4u. Pro přístup k firemním datům byla zavedena politika přístupových práv na sdílené soubory a adresáře.
  • Na lokálních stanicích a noteboocích byl zachován stávající licencovaný SW – operační systém Microsoft Windows, kancelářská sada MS Office a ERP Altus Vario. Žádné další výdaje na SW licence tedy nejsou nutné.
  • Nedílnou součástí služby cloud4u je správa podnikového IT v cloudu, nonstop údržba systému, pravidelné aktualizace a uživatelská podpora (helpdesk).

Výhody nového řešení

  • Koncepce IT umožňující flexibilní řešení z hlediska výkonu a počtu uživatelů
  • Profesionální správa a monitoring IT
  • Nastavení bezpečnostních politik a zavedení pravidelného zálohování dat
  • Žádné další výdaje na nákup licencí a hardware
  • Uživatelská podpora formou 1st Level Support