• Co vám přinese hybridní řešení

  Hybridní cloud spojuje výhody privátního cloudu s nutností uchovávat kritické aplikace a citlivá data v budově společnosti. Méně kritické aplikace (typicky rutinní, denně používané programy jako je e-mail, sdílení souborů, aplikace pro týmovou spolupráci apod.) jsou za účelem zvýšení výkonu vnitropodnikových serverů přesunuty do privátního cloudu, přičemž citlivá data (například účetnictví, databáze zákazníků apod.) jsou i nadále uchovávána a přístupná pouze v budově společnosti. Firemní server se na pozadí propojí s aplikacemi v cloudu tak, že běžný uživatel nepozná na první pohled rozdíl. Jediné čeho si uživatel všimne, je fakt, že vše běží mnohem rychleji a spolehlivěji.

   

  Tradiční řešení vs. hybridní

  Obrázek znázorňuje zjednodušené schéma tradičního kancelářského řešení. V budově společnosti běží dva servery, na obrázku označené jako (1) a (2). Podnikový server (1) zabezpečuje běh kritických aplikací a citlivých dat (například ERP, CRM apod.). Druhý podnikový server (2) pak obstarává chod běžných programů (např. e-mail, sdílení souborů, sdílené kalendáře apod.). Uživatelé a tiskárny jsou obvykle k systému připojeny přímo prostřednictvím síťové kabeláže nebo wi-fi. Možnost připojit se k vnitropodnikové síti bývá často velmi omezená nebo žádná.

  cloud4u_schemata_tradici

  Tradiční firemní řešení – bez cloudového úložiště

   

  CO VÁM UMOŽNÍ HYBRIDNÍ PRIVÁTNÍ CLOUD?

  Na obrázku zobrazujícím schéma řešení hybridního cloudu je část podnikového systému server (2) z důvodu uvolnění výpočetních kapacit v centrále přesunuta do privátního cloudu. Zbývající server (1) je i nadále provozován v budově firmy.

  Nedílnou součástí hybridního řešení je vzájemné propojení vnitropodnikového systému a „vzdálených“ aplikací v privátním cloudu. Design, konfigurace a funkčnost může zůstat zachována tak jako v původním tradičním řešení nebo může být modifikována podle potřeb společnosti.

  cloud4u_schemata_hybridni_cloud

  Hybridní cloud

 • Připravili jsme pro vás seznam nejčastějších požadavků

   

  POKUD JSTE ODPOVĚDĚLI ALESPOŇ NA DVA POZITIVNĚ, JE PRO VÁS ŘEŠENÍ VHODNÉ.

  • Rádi bychom přenechali starosti s hardwarem a softwarem někomu jinému.
  • Máme obavy z přesunu dat mimo naši budovu.
  • Požadujeme garanci provozu a profesionální správu našich serverů a aplikací.
  • Chceme zálohování a obnovu dat v případě havárie systému nebo smazání uživatelem.
  • Máme v úmyslu zvýšit výkon našich podnikových serverů bez investice do nového hardware.
  • Rádi bychom k našim aplikacím a datům přistupovali bezpečně i odjinud (domov, kavárna, služební cesta, dovolená…)
  • Vyžadujeme maximální úroveň zabezpečení našich dat.
  • Chtěli bychom kvalitní uživatelskou podporu a Helpdesk.
 • Kontaktní formulář